jueves, 12 de junio de 2008

Biscuit Killer


Anxiety to kill! Cracker unbalanced comes from the pantry. Trace blood!
The Cracker killer does not distinguish between good and evil!
Ànsia de matar! La galeta desequil·librada torna del rebost. Rastre de sang!
La Galeta assassina no distingeix entre el bé i el mal!

Ansias de matar! La galleta desequilibrada viene de la despensa.

Rastro de sangre! La Galleta asesina no distingue entre
el bién y el mal!